Oud Eindhoven

Oproep kwam via een mail op Oproep site van Oud Eindhoven

 Mijn interesse in deze sigarenfabriek komt voort uit mijn verzamelhobby. Ik heb van deze fabriek enige memorabilia met een relatie tot de toenmalige luchtvaart (sigarenmerk van deze fabriek was onder andere "Schiphol" , zoals je hieronder kunt zien).
Vandaar, dat ik iets meer achtergrond van deze fabriek wilde hebben.
Als een oproep of het gastenboek helpt, maak ik hier graag gebruik van.
Eens kijken of we eruit komen.

Al snel kreeg ik een reactie van de vrager zie hieronder .

Hierbij een kort vehaaltje, zoals door jou verzocht.
Sinds jaren verzamel ik vooroorlogse memorabilia (1919-1940), die te maken hebben met de KLM, Fokker en Schiphol.
Enige tijd geleden liep ik tegen schutbladen aan van sigaren, vervaardigd door de firma Van de Bichelaer & Cie uit Eindhoven.

Het merk van deze sigaren had de naam "Schiphol", vandaar de relatie met mijn hobby. Een tweetal afbeeldingen van deze schutbladen zijn ter info aangehecht.

 
 

Doorgaans wil ik dan ook weten, wat de achtergronden zijn van de betreffende firma, bijvoorbeeld of de firma nog bestaat, zo niet, hoe oud deze firma was en waar ze gevestigd was. Op deze manier kan ik er tevens achterkomen, in welk jaar deze sigaren vervaardigd werden, en zo dus ook de leeftijd van deze schutbladen.

Via standaard Internet kwam ik niet ver.
Door toeval liep ik tegen jouw info-site aan en, zoals gebleken, heeft het plaatsten van mijn verzoek de nodige reakties teweeg gebracht.

Een van deze reakties verwees mij naar de site van Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Dit centrum heeft enige zaken in het archief, die mij antwoord gaven op een aantal vragen en gebeurtenissen met betrekking tot deze sigarenfabriek (gedateerde briefhoofden van de firma, foto van de oorspronkelijke lokatie etc.). Bijdrage R.H.C.E.

Uit de beschikbare informatie is duidelijk geworden, dat de fabriek bestaan heeft van 1850 tot zeker in 1934.
Alhoewel nog niet duidelijk is, waaraan de fabriek ten onder is gegaan, is de belangrijkste vraag over de herkomst van de schutbladen min of meer beantwoord geworden.

Voor de aardigheid heb ik tevens een afbeelding van een van de pronkstukken van mijn verzameling aangehecht, nl. een KLM timetable uit 1921.

Met vriendelijke groet en mijn dank nog voor de genoten medewerking.

Oproepjes

 

 

 

Startpagina